Optagelse og økonomi

  • Udskriv

img-13

Unge2 har løbende indskrivning

Optagelse

Efter henvisning fra kommunen iinviteres eleven til visitationssamtale. Herefter vil eleven straks kunne begynde sit uddannelsesforløb. Det forudsættes, at eleven udviser motivation og læringsparathed.

Økonomi

Der betales modultakst og lektionstakst for den del af skoleforløbet, der ikke udgøres af ordinær danskuddannelse.

Kontakt os for yderligere information om finansiering.