Menu
phone  

+45 44 20 07 70

Sprogcentret

Information om deltagergebyr

Folketinget har indført en ny lov, som betyder, at selvforsørgende kursister på landets sprogcentre fra d. 1. juli 2018 skal betale et deltagergebyr på 2.000 DKK pr. modul for at deltage på de officielle danskuddannelser.
De nye regler gælder for internationale medarbejdere, studerende og andre selvforsørgende voksne på alle sprogcentre i Danmark og gælder, uanset om du er kommet til Danmark før eller efter d. 1. juli 2018.

 

Du skal betale deltagergebyr, hvis du er i Danmark:

 • for at studere eller arbejde
 • som medfølgende ægtefælle
 • som familiesammenført efter EU-reglerne

Det betyder, at man fremover skal betale et deltagergebyr på 2.000 DKK, hver gang man tilmelder sig et nyt modul på et sprogcenter. Betaler man ikke gebyret, stopper kommunen med at betale for danskundervisningen, og man vil derfor blive udmeldt fra sprogcentret.

 

HVAD SKAL DU GØRE?

Hvis du er ny kursist:

Inden du første gang begynder til danskundervisning, skal vi have din betaling af deltagergebyr for det modul, du bliver holdsat på.
Når din kommune godkender, at du kan begynde til danskundervisning, sender vi dig derfor en SMS om, hvordan du kan betale deltagergebyret.

 

Hvis du allerede er kursist:

Hvis du har været i gang med din danskuddannelse før 1/7-2018, skal du først betale deltagergebyr for det modul, du begynder på efter 1/7-2018.
Når der nærmer sig, at du skal til modultest, sender vi dig en SMS om, hvordan du kan betale deltagergebyret.

 

Du kan læse mere om deltagergebyret på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside:

http://uim.dk/nyheder/2018-06/udenlandske-arbejdstagere-og-studerende-skal-betale-for-at-laere-dansk

 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om det nye deltagergebyr. Du kan ringe til os på telefon 44 20 07 70 eller henvende dig direkte på sprogcentrets kontor.

Klippekort

Information om det nye klippekort

Fra 1. januar 2018 får alle selvforsørgende voksne udlændinge ret til et klippekort til gratis danskuddannelse.

Det er vigtigt, at du ved, hvilke konsekvenser det nye klippekort har for dig og din danskuddannelse.

Herunder kan du finde de vigtigste regler og forklaringer på, hvad det nye ’klippekort’ betyder for dig.

 

du1klippekort du2klippekort du3klippekort

  

Hvem er omfattet af klippekortsordningen?

Reglerne om klippekort gælder for internationale medarbejdere, studerende og andre selvforsørgende voksne, uanset om man er kommet til Danmark før eller efter d. 1/1-2018.

Du får et klippekort, hvis du er i Danmark:

 • for at studere eller arbejde,
 • som medfølgende ægtefælle
 • som familiesammenført efter EU-reglerne, eller
 • som au-pair.

 

 

Hvordan får jeg et klippekort?

Hvis du allerede gik til danskundervisning som selvforsørgende kursist før d. 1. januar 2018:
Du bliver omfattet af klippekortsordningen, når du første gang efter 1/1-2018 består og begynder på et nyt modul.

 

Hvis du er kommet til Danmark som selvforsørgende udlænding efter 1/1-2018:

Hvis du gerne vil have mulighed for at modtage gratis danskundervisning, mens du er i Danmark, skal du hurtigst muligt tage stilling til, hvornår du forventer at være klar til at lære dansk.

 

Kort tid efter du har modtaget dit CPR-nummer, modtager du et brev fra din kommune i din digitale indboks (E-boks) med information om din ret til gratis danskundervisning. Fra den dato, der står i brevet fra kommunen, begynder din ret til 3½ års danskundervisning inden for en periode på 5 år.

 

Du skal reagere på dette brev senest 4 uger efter modtagelsen. Det gør du ved at kontakte et sprogcenter og aftale, hvornår du vil starte din danskundervisning. Vil du ikke starte med det samme, kan du udskyde starttidspunktet.

 

Det er meget vigtigt, at du kontakter en sprogskole inden for 4 uger. Gør du ikke det, bliver dit klippekort automatisk sat i gang fra den dato, der står i brevet. Det betyder, at du kommer til at bruge klip, selvom du ikke går til dansk. Det kan betyde, at du i sidste ende ikke har nok klip tilbage til at færdiggøre en gratis danskuddannelse.

 

Hvis du er klar til at starte til dansk med det samme, behøver du ikke vente på brevet fra din kommune. Du kan tilmelde dig dansk, så snart du har modtaget dit CPR-nummer. Dit klippekort vil i så fald blive aktiveret, den første dag du er tilmeldt danskundervisning på et sprogcenter.

 

Hos Ballerup Sprogcenter kan du udskyde starttidspunktet ved at kontakte os og oplyse, hvornår du forventer at starte på dansk. Du kan kontakte os på 44 20 07 70 eller pr. mail på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ved at henvende dig personligt på vores kontor.

 

HUSK!

Det er meget vigtigt, at du kontakter et sprogcenter senest 4 uger efter modtagelsen af brevet fra kommunen, da dit klippekort ellers vil blive sat automatisk i gang – selvom du ikke går til undervisning.

 

Hvad er klippekortet?

Når du har taget kontakt til Ballerup Sprogcenter eller et andet sprogcenter og er blevet tilmeldt danskundervisning, aktiveres det første klip. Det er nu, du bør lægge en plan for, hvordan du vil lære dansk, da du ellers kan risikere at miste et eller flere klip på dit klippekort.

Når du er omfattet af reglerne om klippekort, får du et elektronisk klippekort, som giver dig ret til op til 3½ års danskundervisning inden for en periode på 5 år. Klippekortet består af op til 6 klip – ét klip for hvert modul i danskuddannelsen.

 

Du bruger dine klip til at modtage undervisning i løbet af din danskuddannelse. Når du består et modul, afsluttes klippet – uanset om du har brugt al tiden. Det næste klip går automatisk i gang, med mindre du fortæller os, at du vil holde pause. Det er ikke muligt at overføre tid fra ét klip til det næste.

Hos Ballerup Sprogcenter holder vi øje med dit klippekort for dig, og du vil få en e-mail eller sms med en besked, når et klip er ved at udløbe. Din lærer kan også fortælle dig, hvor mange klip du har tilbage.

 

Du får et klip til hvert modul i din danskuddannelse, men du får ikke klip til moduler, som du kan springe over. I oversigten herunder kan du se, hvor mange klip du får alt efter hvilket modul du starter klippekortet på.

 

skema1

 

Hvert klip giver dig adgang til danskuddannelse i et antal måneder, som passer til det tilhørende modul.


I oversigten herunder kan du se hvor mange måneder du har på hvert klip.

 

skema2

 

Hvordan virker klippekortet?

Du bruger dine klip til at modtage undervisning i løbet af din danskuddannelse. Når du består et modul, afsluttes klippet – uanset om du har brugt al tiden. Det næste klip går automatisk i gang, med mindre du fortæller os, at du vil holde pause. Det er ikke muligt at overføre tid fra ét klip til det næste.

 

De enkelte klip på klippekortet har begrænset varighed. Sørg derfor for, at du er parat til at lære dansk, når du tilmelder dig. Når først et klip bliver aktiveret, kan du nemlig ikke stoppe det eller sætte det på pause. Det vil sige, at hvis du er længere tid om at blive færdig med et modul end forventet, fordi du ikke kommer til timerne eller ikke består en modultest, kan du risikere, at dit klip udløber. Så går det næste klip i gang, selvom du ikke har skiftet modul. I sidste ende kan det betyde, at du ikke har klip nok til at færdiggøre din danskuddannelse.

 

Hvis du får brug for at holde en pause – fx fordi du har travlt på dit arbejde, bliver gravid eller skal ud at rejse – så skal du sørge for at holde pause mellem moduler. Altså efter du har bestået en modultest og før du går i gang med et nyt modul. 

Du kan nemlig ikke sætte et klip på pause, når det først er aktiveret. Holder du op med at følge undervisningen midt i et modul, vil du fortsætte med at bruge af dit klip, som på et tidspunkt bliver brugt op, og så starter det næste klip automatisk. Du risikerer dermed at bruge op til flere klip, selv om du ikke lærer dansk. På den måde kan du komme til at mangle klip, hvis du senere gerne vil færdiggøre din danskuddannelse.

Vil du lære mere matematik?

matematik

Undervisningen er gratis for dig.

Et FVU-kursus (Forberedende voksenundervisning) i matematik kan hjælpe dig med at gennemføre en uddannelse eller et kursus og forstå de tal, du møder i dagligdagen (fx lønsedler, budget, indkøb, statistikker). Med FVU-matematik bliver du også bedre til at hjælpe dine børn med lektierne.

Målgruppe: Alle, der er fyldt 18 år kan deltage.

Du lærer fx

 • at lægge sammen, trække fra, gange og dividere
 • at forstå og regne med kommatal
 • at forstå og bruge brøker som ¼ og ½
 • at forstå og regne med procenter
 • at aflæse, forstå og fremstille enkle tabeller og diagrammer
 • at overskue og tegne mønstre og figurer
 • at omregne fra fremmed valuta til danske kroner
 • at måle og beregne arealer og rumfang

Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagssituationer og kursisternes ønsker.

FVU-matematik er inddelt i 2 trin:
Trin 1 er matematik på begynderniveau.
Varighed:
30-60 timer i alt med 3-4 lektioner/ugen

Trin 2 er for de lidt øvede.
Varighed:
45-60 timer med 3-4 lektioner/ugen

Trinprøve: Hvert trin afsluttes med en skriftlig prøve. Det er frivilligt at deltage i prøven

Undervisningstider:
Vi har både dag- og aftenhold.
Et kursus varer ca. 5 mdr. Vi har kursusstart to gange/året.

Sted: Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup.
2 min. fra Malmparken st. Bus nr. 350S, 55E, 40E.

Kontakt: Ballerup Sprogcenter 44 20 07 70 eller Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Depositum

1. juli 2017 trådte en ny lov på danskuddannelsesområdet i kraft. Ifølge den nye lov skal selvforsørgende kursister betale et depositum på 1250,00 kr. for at følge undervisningen.

Depositummet skal betales, uanset hvilket modul du begynder på, og vi kan først sætte dig på hold, når vi har modtaget din indbetaling.

Hvem skal betale depositum?

Kursister, der har været aktivt studerende på en danskuddannelse før 1. juli 2017, kan fortsætte deres danskuddannelse uden at betale depositum.

Du skal betale depositum, hvis du starter til dansk første gang efter 1. juli 2017 som:

 • Studerende eller arbejdende
 • Medfølgende ægtefælle
 • Familiesammenført med en dansk statsborger under EU-reglerne.

Du skal ikke betale depositum, hvis du:

 • Har opholdstilladelse som flygtning
 • Er i Danmark som au pair
 • Er familiesammenført med en dansk statsborger under Udlændingeloven
 • Har været tilmeldt en danskuddannelse før 1. juli 2017.

Hvornår og hvordan kan jeg betale?

Når du har været til visitation hos os og vi har din kommunes godkendelse af, at du kan begynde til danskundervisning, vil du modtage en SMS fra os med information om, hvordan du kan betale depositummet.

Vi sætter dig på hold hurtigst muligt efter, at vi har registreret din indbetaling.

Refundering af depositum

Når du har bestået en modultest, bliver dit depositum automatisk overført til det næste modul – medmindre du giver os besked om, at du ønsker depositum tilbagebetalt.

Du kan få dit depositum retur:

 • Hvis du har bestået en modultest og ikke ønsker at fortsætte på næste modul. Det gælder både, hvis du ønsker at holde pause fra din undervisning hos os og hvis du ønsker at skifte skole.
 • Hvis du er nødsaget til at skifte sprogskole midt i et modul.
 • Hvis du har bestået den afsluttende prøve for danskuddannelse.
 • Hvis du ikke længere er berettiget til danskuddannelse.
 • Hvis du ønsker at stoppe din uddannelse og ikke ønsker at genoptage den senere.

 

Ønsker du at få tilbagebetalt dit depositum, skal du henvende dig til os.

Vær opmærksom på, at det tager op til 4 uger, før du modtager depositummet retur.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på telefon 44 20 07 70.

Optagelse og økonomi

img-13

Unge2 har løbende indskrivning

Optagelse

Efter henvisning fra kommunen iinviteres eleven til visitationssamtale. Herefter vil eleven straks kunne begynde sit uddannelsesforløb. Det forudsættes, at eleven udviser motivation og læringsparathed.

Økonomi

Der betales modultakst og lektionstakst for den del af skoleforløbet, der ikke udgøres af ordinær danskuddannelse.

Kontakt os for yderligere information om finansiering.

Ny kursist?

Vil du gerne lære dansk?

Se hvad vi kan tilbyde af spændende undervisningstilbud til voksne udlændinge

Læs mere

Kontakt os i dag

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at ringe eller sende os en mail:

+45 44 20 07 70

post@ballerupsprogcenter.dk