Nyheder

Temauge om det danske demokrati

  • Udskriv

temauge

50 kursister fra Danskuddannelse 3 på Ballerup Sprogcenter havde det danske demokrati på skemaet, og der blev arbejdet med emner som:

  • De politiske partier: Enhedslisten, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti
  • Grundloven - rettigheder/pligter, ytringsfrihed, ligestilling, minoriteter
  • Nærdemokrati, kommunalvalg, foreninger, Etnisk Råd, Bydelsmødre i Ballerup
  • Opdragelse til demokrati, børns rettigheder, folkeskole/institution
  • Fakta om det danske demokrati

Temaugen inkluderede blandt andet et besøg i Folketinget.