Menu
phone  

+45 44 20 07 70

Lær dansk

Vil du lære mere matematik?

matematik

Undervisningen er gratis for dig.

Et FVU-kursus (Forberedende voksenundervisning) i matematik kan hjælpe dig med at gennemføre en uddannelse eller et kursus og forstå de tal, du møder i dagligdagen (fx lønsedler, budget, indkøb, statistikker). Med FVU-matematik bliver du også bedre til at hjælpe dine børn med lektierne.

Målgruppe: Alle, der er fyldt 18 år kan deltage.

Du lærer fx

 • at lægge sammen, trække fra, gange og dividere
 • at forstå og regne med kommatal
 • at forstå og bruge brøker som ¼ og ½
 • at forstå og regne med procenter
 • at aflæse, forstå og fremstille enkle tabeller og diagrammer
 • at overskue og tegne mønstre og figurer
 • at omregne fra fremmed valuta til danske kroner
 • at måle og beregne arealer og rumfang

Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagssituationer og kursisternes ønsker.

FVU-matematik er inddelt i 2 trin:
Trin 1 er matematik på begynderniveau.
Varighed:
30-60 timer i alt med 3-4 lektioner/ugen

Trin 2 er for de lidt øvede.
Varighed:
45-60 timer med 3-4 lektioner/ugen

Trinprøve: Hvert trin afsluttes med en skriftlig prøve. Det er frivilligt at deltage i prøven

Undervisningstider:
Vi har både dag- og aftenhold.
Et kursus varer ca. 5 mdr. Vi har kursusstart to gange/året.

Sted: Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup.
2 min. fra Malmparken st. Bus nr. 350S, 55E, 40E.

Kontakt: Ballerup Sprogcenter 44 20 07 70 eller Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Optagelse og økonomi

img-13

Unge2 har løbende indskrivning

Optagelse

Efter henvisning fra kommunen iinviteres eleven til visitationssamtale. Herefter vil eleven straks kunne begynde sit uddannelsesforløb. Det forudsættes, at eleven udviser motivation og læringsparathed.

Økonomi

Der betales modultakst og lektionstakst for den del af skoleforløbet, der ikke udgøres af ordinær danskuddannelse.

Kontakt os for yderligere information om finansiering.

Om Unge2

img-12

Unge2 er et opkvalificerende skoleforløb for flygtninge og indvandrere mellem 17-25 år

Unge2 - formål

Unge2 er et undervisningstilbud på 30 lektioner om ugen, der styrker elevernes faglige, almene og personlige kompetencer. Skoleforløbet gør eleverne uddannelsesparate ved at give dem kvalifikationer og skolefærdigheder til optagelse og gennemførelse af et AVU-forløb på VUC, erhvervsuddannelserne eller gymnasiale uddannelser.

Målgruppe

Unge2 henvender sig til unge flygtninge/indvandrere i alderen 17-25 år. Unge2 optager elever med og uden skolebaggrund fra hjemlandet. Fælles for dem er et behov for opkvalificering i dansk, engelsk og matematik for at kunne klare sig i det ordinære uddannelsessystem og på arbejdsmarkedet.

Fag på Unge2

 • dansk som andetsprog - Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3
 • matematik som skolekompenserende undervisning
 • engelsk som skolekompenserende undervisning
 • samfundsfag med fokus på forståelse af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet
 • mulighed for at aflægge FVU-trinprøver (Forberedende voksenundervisning) i dansk og matematik
 • uddannelses- og erhvervsvejledning med henblik på udslusning til ungdomsuddannelserne eller VUC
 • mulighed for virksomhedspraktik mandag + tirsdag

Undervisningen på Unge2

img-11

Eleverne modtager i alt 30 lektioners undervisning om ugen. Derudover vejledes eleverne løbende om valg af uddannelse og erhverv

Undervisningen - indhold og organisering

 

 • dansk som andetsprog på Danskuddannelse 1, 2 eller 3 med løbende modultest og afsluttende prøver
 • matematik, engelsk og samfundsfag/arbejdsmarkedskendskab/medborgerskab 
 • tværfaglig undervisning eller virksomhedspraktik 2 dage om ugen (mandag, tirsdag)

Desuden ekskursioner, virksomhedsbesøg, besøg på uddannelsesinstitutioner, brug af rollemodeller mm..

Læringsmiljø

Eleven møder et struktureret og positivt lærings- og ungdomsmiljø, hvor respekt og omsorg for hinanden er nøgleord, og hvor faglighed og læring i fællesskab er afgørende.

Individuelle læringsplaner

Der udarbejdes individuelle læringsplaner, og den enkelte elevs progression følges nøje. Kontaktlæreren afholder løbende evaluerende læringssamtaler med den enkelte elev og samarbejder med kommunens sagsbehandler og/eller elevens kontaktperson. Der er mødepligt og klare krav om aktiv deltagelse i undervisningen.

Individuelle uddannelsesplaner

Kontaktlæreren arbejder løbende med afklarende samtaler og udslusning til ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedet.

Opfølgningssamtaler

Kontaktlæreren arrangerer evaluerende samtaler med sagsbehandler/kontaktperson, elev og lærer efter behov. Her drøftes den enkelte elevs progression og videre forløb efter Unge2.

Medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven består af 25 skriftlige spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv samt dansk kultur og historie

Medborgerskabsprøven afholdes to gange om året: Maj/juni og november/december.

Medborgerskabsprøven afholdes næste gang 6. juni 2018 kl. 11.00-11.30 på Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup
Tilmeldingsfrist: 2. maj 2018

Tilmelding og betaling

Tilmelding skal ske ved personlig henvendelse på sprogcentrets kontor. Ved tilmelding skal du betale et prøvegebyr på kr. 768,- 

Du kan betale med Visa/Dankort eller Mobilepay. Ønsker du at betale med kontanter, skal det være på beløbet, da vi ikke har byttepenge.

Prøven

Medborgerskabsprøven består af 25 multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor du skal sætte kryds ved det rigtige svar. Der må kun sættes ét kryds pr. spørgsmål.
Du har 30 minutter til at svare på de 25 spørgsmål. For at bestå prøven skal du besvare mindst 20 af de 25 spørgsmål korrekt.

Legitimation

Deltagelse i medborgerskabsprøven er betinget af, at prøvedeltagerne fremviser legitimation med foto ved prøveafholdelsen. Legitimationen skal være én af følgende typer:

 • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
 • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
 • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Forberedelse til prøven

Besøg ministeriets hjemmeside og hent information og læremateriale til medborgerskabsprøven..

 

Kontakt os i dag

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at ringe eller sende os en mail:

+45 44 20 07 70

post@ballerupsprogcenter.dk